Sürekli Bilgilendirme Formu

(25.11.2022 tarihli veriler kullanılarak 28.11.2022 tarihinde oluşturulmuştur.)

Portföy Bilgileri
25.11.2022 Tarihi itibarıyla,
Halka Arz Tarihi: 25-26-27 Nisan 2007
Ortaklık Toplam Değeri 62.838.768,17 TL
Birim Pay Başına Toplam Değeri 3,19 TL
BORSA İSTANBUL Kapanış Fiyatı 10,13 TL
Ortaklık Yapısı
HALKA AÇIK (B GRUBU) 10,536,463 52.68%
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Halka Açık) (B GRUBU) 9,463,479 47.32%
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (A GRUBU) 58 0.00%
TOPLAM 20,000,000.00 100%
YATIRIM AMACI ve STRATEJİSİ

Şirket, SPK'nın Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, şirketin faaliyet eseasları, portföy yönetim politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket;

 • Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde değişiklikler yapar.
 • Portföy çeşitlemesiyle Yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek biçimde dağıtır.
 • Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
 • Portföyün değerini koruma ve arttırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket hisse senetlerini aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez. Ortaklık Portföyünün , riskin dağıtılarak etkin ve rasyonel bir biçimde yönetilmesi ve bu sayede ortaklarımıza seneler itibariyle düzenli nakit temettü sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Ortaklık portföyüne riskten korunma ve/ veya yatırım amacıyla Ortaklığın yatırım stratejisine uygun olacak, azami sınırları aşmayacak ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev işlemler dahil edilebilir.
 • Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı net aktif değerin %10'unu aşamaz, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5'ini aşamaz.
 • Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanılabilmesine veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edilebilir.
 • Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedellerinin %10'una kadar borsa dışında repo yapılabilir.
 • Net aktif değerin %10'una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapılabilir.
 • Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz.

Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Bant aralığı dosyasına ulaşmak için tıklayınız

PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi 46,25
Devlet Tahvili / Özel Sektör Borçlanma Araçları 22,67
Ters Repo / BPP 24,69
VIOP Teminat Oranı 6,39
TOPLAM 100,00
GENEL MÜDÜR
Murat NERMİN
PORTFÖY YÖNETİCİSİ
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 • OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı : Adına hareket eden kişi İbrahim Emrah SİLAV
 • OYAK Kağıt Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Adına hareket eden kişi Erol ERGÖNEN
 • OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi: Gökhan EROĞLU
 • Alaaddin VAROL Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
 • Bekir Yener YILDIRIM Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi